Ga naar inhoud

Hoe kan een christelijke partij een permanent liegende Minister handhaven?


Pieter65
 Delen

Aanbevolen berichten

Gelukkig weten wij dat er van iedere tien woorden die er uit Den Haag komen er zeker negen zijn gelogen.

Liegen, liegen en nog een beetje meer liegen.

Hugo is een Minister van het CDA, een christelijke partij.

 

  • In Johannes 8:44 legt de Heere Jezus uit wie de duivel is: ‘Want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen.’
  • Liegen is een zonde tegen God: ‘Een vals getuige wordt niet voor onschuldig gehouden; en die leugen blaast, zal niet ontkomen’ (Spreuken 19:5).
  • God eist van jou dat je de waarheid spreekt: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar’ (Efeze 4:25).

Hoe kan het CDA een minister handhaven die ieder gebod in de bijbel overtreedt?

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

6 uur geleden, Pieter65 zei:

Gelukkig weten wij dat er van iedere tien woorden die er uit Den Haag komen er zeker negen zijn gelogen.

Liegen, liegen en nog een beetje meer liegen.

Het is duidelijk dat Hugo de Jonge vruchten der leugen voortbrengt.

Romeinen 3:12-13, 17-18
12.  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één.
13.  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.
16.  Vernieling en ellende is op hun wegen,
17.  en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.
18.  De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
 

6 uur geleden, Pieter65 zei:

Hugo is een Minister van het CDA, een christelijke partij.

Hoe kan het CDA een minister handhaven die ieder gebod in de bijbel overtreedt?

Het CDA kan een minister handhaven die ieder gebod in de bijbel overtreedt, omdat er ook schijnheiligen bestaan die zichzelf Christenen noemen en/of zich voordoen als Christenen, die doen alsof ze heilig zijn, maar dat ze in feiten behoren tot de wolven in schapenvacht.

Dat Hugo de Jonge in het CDA zit; vanuit Bijbels perspectief is dát zijn schapenvacht, maar van binnen is hij een roofzuchtige wolf die (in dienst van het WEF) mensen van hun leven wil beroven.

Mattheüs 7:15-17 HSV 🔗
15.  Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16.   Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
17.  Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

759328095-Wolf-in-Sheeps-Clothing.jpg

 

6 uur geleden, Pieter65 zei:
  • In Johannes 8:44 legt de Heere Jezus uit wie de duivel is: ‘Want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen.’
  • Liegen is een zonde tegen God: ‘Een vals getuige wordt niet voor onschuldig gehouden; en die leugen blaast, zal niet ontkomen’ (Spreuken 19:5).
  • God eist van jou dat je de waarheid spreekt: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar’ (Efeze 4:25).

Naast de term God in de Bijbel, wordt de term god ook gebruikt als algemene aanduiding van (een) god (Wikipedia: El god). Als men over (een) god spreekt dan hoeft het niet persé betrekking te hebben op de ware God volgens de Bijbel, maar kan dat ook betrekking hebben op een afgod.

Exodus 6:1-2
1. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE.
2.  Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest.

Abraham, Izak en Jakob kenden de ware God volgens de Bijbel als de Almachtige God. Het Hebreeuwse grondwoord voor HEERE in de Nederlandse Bijbel יהוה (H3038) bestaat uit 4 letters, wat de Tetragrammaton wordt genoemd, waarvan de transliteratie in het Nederlands JHWH is en wordt uitgesproken als Jahweh. De Almachtige God openbaarde als Zijn Naam aan Mozes (Exo 3:13-14) als JHWH / Jahweh en zó wil Hij worden aangeroepen van generatie op generatie (Exo 3:15).
De Naam HEERE is afgeleid van het Griekse grondwoord Kurios (G2962), wat heer en meester betekent, en betrekking heeft op iemand die absolute eigendomsrechten uitoefent.

In Johannes 8 was Jezus Christus in gesprek met de Farizeeën.

Joh 8:12-14 HSV
12.  Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
13.  De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar.
14.  Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.

Joh 8:41-44 HSV
41.  U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God.
42.  Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
43.  Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
44.  U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Jezus Christus zei tegen de Farizeeën dat als God hun Vader was, dat ze Jezus Christus zouden liefhebben. Jezus Christus zei ook tegen de Farizeeën 
dat ze de werken van hun vader deden en dat ze uit hun vader de duivel waren.

1 Petrus 5:8
8.  Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Vanuit Bijbels perspectief gezien (Joh 8:41-44, Rom 3:13 en 1 Pet 5:8) blijkt uit nieuwsberichten dat Huge de Jonge niet de Almachtige God als zijn geestelijke Vader heeft, aangezien Hugo de Jonge steeds weer bedrog pleegt en hij werken van de duivel blijkt te doen, door (in dienst van het WEF) mensen levens te verslinden met z'n corona vaccinatiedrang.

aangepast door Watchman_Ricky
Link naar reactie
Delen op andere sites

2 uur geleden, Watchman_Ricky zei:

Het is duidelijk dat Hugo de Jonge vruchten der leugen voortbrengt.

Romeinen 3:12-13, 17-18
12.  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één.
13.  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.
16.  Vernieling en ellende is op hun wegen,
17.  en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.
18.  De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
 

Het CDA kan een minister handhaven die ieder gebod in de bijbel overtreedt, omdat er ook schijnheiligen bestaan die zichzelf Christenen noemen en/of zich voordoen als Christenen, die doen alsof ze heilig zijn, maar dat ze in feiten behoren tot de wolven in schapenvacht.

Dat Hugo de Jonge in het CDA zit; vanuit Bijbels perspectief is dát zijn schapenvacht, maar van binnen is hij een roofzuchtige wolf die (in dienst van het WEF) mensen van hun leven wil beroven.

Mattheüs 7:15-17 HSV 🔗
15.  Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16.   Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
17.  Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

759328095-Wolf-in-Sheeps-Clothing.jpg

Naast de term God in de Bijbel, wordt de term god ook gebruikt als algemene aanduiding van (een) god (Wikipedia: El god). Als men over (een) god spreekt dan hoeft het niet persé betrekking te hebben op de ware God volgens de Bijbel, maar kan dat ook betrekking hebben op een afgod.

Exodus 6:1-2
1. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE.
2.  Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest.

Abraham, Izak en Jakob kenden de ware God volgens de Bijbel als de Almachtige God. Het Hebreeuwse grondwoord voor HEERE in de Nederlandse Bijbel יהוה (H3038) bestaat uit 4 letters, wat de Tetragrammaton wordt genoemd, waarvan de transliteratie in het Nederlands JHWH is en wordt uitgesproken als Jahweh. De Almachtige God openbaarde als Zijn Naam aan Mozes (Exo 3:13-14) als JHWH / Jahweh en zó wil Hij worden aangeroepen van generatie op generatie (Exo 3:15).
De Naam HEERE is afgeleid van het Griekse grondwoord Kurios (G2962), wat heer en meester betekent, en betrekking heeft op iemand die absolute eigendomsrechten uitoefent.

In Johannes 8 was Jezus Christus in gesprek met de Farizeeën.

Joh 8:12-14 HSV
12.  Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
13.  De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar.
14.  Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.

Joh 8:41-44 HSV
41.  U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God.
42.  Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
43.  Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
44.  U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Jezus Christus zei tegen de Farizeeën dat als God hun Vader was, dat ze Jezus Christus zouden liefhebben. Jezus Christus zei ook tegen de Farizeeën 
dat ze de werken van hun vader deden en dat ze uit hun vader de duivel waren.

1 Petrus 5:8
8.  Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Vanuit Bijbels perspectief gezien (Joh 8:41-44, Rom 3:13 en 1 Pet 5:8) blijkt uit nieuwsberichten dat Huge de Jonge niet de Almachtige God als zijn geestelijke Vader heeft, aangezien Hugo de Jonge steeds weer bedrog pleegt en hij werken van de duivel blijkt te doen, door (in dienst van het WEF) mensen levens te verslinden met z'n corona vaccinatiedrang.

Goede argumentatie, maar gericht op Hugo de Jonge. Wat zegt dit alles over de partij, het CDA, dat het prima schijnt te vinden dat ze een dergelijke minister als prominent lid hebben.

Je zou denken dat die partij zou zeggen: "Hugo, bedankt en tot ziens, want wij als christelijke partij tolereren geen leugenaars in ons midden",

Als ze dat zouden doen, dan zou ik bewondering voor ze hebben. Nu niet, nu vind ik ze net zo erg als Hugo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

1 uur geleden, Pieter65 zei:

Je zou denken dat die partij zou zeggen: "Hugo, bedankt en tot ziens, want wij als christelijke partij tolereren geen leugenaars in ons midden",

 

Je bovengenoemde suggestie is subjectief en zegt volgens m.i. meer iets over wat je zelf van het CDA zou verwachten. Ik ben die fase van naïviteit over het CDA al lang voorbij. Op een gegeven moment toen mij verteld werd dat Jan Peter Balkenende van het CDA bij de vrijmetselaars hoort is die naïviteit over het CDA als sneeuw voor de zon verdwenen.

Denk je nou werkelijk dat alles wat als Christelijk wordt benoemd en/of gepresenteerd, dat het ook werkelijk zuiver Christelijk is?

Jan Peter Balkenende als partijleider van het CDA schonk een afscheidscadeau aan Mark Rutte, wat je niet van een Christelijke partijleider zou verwachten; een gehoornde ramskop dat bekend staat als Baphomet.
Baphomet is een occult symbool, dat de duivel ofwel satan representeert en dát als cadeau van een Christelijke partijleider aan Mark Rutte!

 


En wat dacht je van de paus? Moet je eens kijken naar de video What Are the REAL Goals of the New World Order? The Plan As You’ve Never Seen It | A New World Order 🔗, gepresenteerd door Walter Veith.
Op het tijdstip 10m:40s legt Walter Veith uit dat alle prominenten en wereldleiders zich buigen voor de paus. En als de politieke wereldleiders, van wie de ware aard in deze coronatijd nu duidelijk wordt, zich buigen voor de paus, met wat voor een paus hebben we dan te maken? 

hqdefault.jpg


Een interessant fragment uit de video The UN & the Occult Agenda Total Onslaught Walter Veith op het tijdsip 10m:58s, over het gebogen Katholieke kruis, dat als Christelijk wordt gepresenteerd, maar in feiten occult is.

hqdefault.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

12 uur geleden, Pieter65 zei:

Je zou denken dat die partij zou zeggen: "Hugo, bedankt en tot ziens, want wij als christelijke partij tolereren geen leugenaars in ons midden",

Als ze dat zouden doen, dan zou ik bewondering voor ze hebben. Nu niet, nu vind ik ze net zo erg als Hugo.

Al zouden heel wat Nederlandse (Christelijke) burgers denken dat het CDA als Christelijke partij streeft naar eerlijke oprechte leden en geen liegende minister als prominent lid accepteert. Het CDA doet het tegenovergestelde en stuurt de eerlijke Mona Keijzer met gezonde Christelijke normen naar huis, terwijl Hugo de Jonge als liegend prominent lid mag blijven.

Het CDA dat bekend staat als het Christen-Democratisch Appèl is niet meer wat het is geweest volgens de Christelijke normen en waarden. Nederland is geen democratie meer en met deze coronacrisis, in samenwerking met het WEF, kan het CDA ook niet functioneren als Christelijke partij volgens Bijbelse normen.

Vanaf de coronacrisis dat bleek dat het kabinet met Mark Rutte en Hugo de Jonge aan het bewind, de koers is ingeslagen van een corona dictatuur, betekent het CDA in mijn optiek Corona-Dictatuur Appèl.

De Heere Jezus heeft ook gewaarschuwd dat er valse christussen en valse profeten zouden opstaan (Mattheüs 24:24 HSV). En wat stelt het CDA dan voor als ze bij het CDA in een valse Christus (zouden) geloven? Aan hun vruchten zult zul je ze herkennen (Mattheüs 7:16 HSV).

Als ze bij het CDA écht Christelijk zijn, dan horen ze niet alleen hoorders te zijn, maar ook daders van God's Woord (Jakobus 1:22 HSV).

Niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden (Romeinen 2:13 HSV).

aangepast door Watchman_Ricky
Link naar reactie
Delen op andere sites

21 uur geleden, Pieter65 zei:

Gelukkig weten wij dat er van iedere tien woorden die er uit Den Haag komen er zeker negen zijn gelogen.

Liegen, liegen en nog een beetje meer liegen.

Een predikant zij dat wanneer iemand liegt hij/zij in dienst is van de duivel die de vader der leugen is (Johannes 8:44 HSV).

Je kent vast wel de uitspraak "De leugen regeert" van voormalig koningin Beatrix (Wikipedia).

Paulus en zijn medearbeiders verkondigden het evangelie van Jezus Christus. Wanneer er een toch nog een sluier ligt over het evangelie dat door Paulus en zijn medearbeiders werd verkondigd, dan geldt het voor degenen die verloren gaan, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, zodat ze het licht van het evangelie van Jezus Christus niet kunnen zien (2 Korintiërs 4:4 NBV).

Blijkbaar hoort Hugo de Jonge bij degenen die verloren gaan, van wie de gedachten verblind zijn door de god van deze wereld en spreekt Hugo de Jonge namens zijn god.

De hele wereld ligt in de macht van de duivel. (1 Johannes 5:19 BGT)

Als satan de god is van deze wereld en politici willen meeregeren in deze wereld, dan kunnen ze blijkbaar niet om leugens heen en dienen ze zich ondergeschikt te stellen aan satan die deze wereld regeert en de vader der leugen is.

aangepast door Watchman_Ricky
Link naar reactie
Delen op andere sites

3 uur geleden, Watchman_Ricky zei:

Al zouden heel wat Nederlandse (Christelijke) burgers denken dat het CDA als Christelijke partij streeft naar eerlijke oprechte leden en geen liegende minister als prominent lid accepteert. Het CDA doet het tegenovergestelde en stuurt de eerlijke Mona Keijzer met gezonde Christelijke normen naar huis, terwijl Hugo de Jonge als liegend prominent lid mag blijven.

Het CDA dat bekend staat als het Christen-Democratisch Appèl is niet meer wat het is geweest volgens de Christelijke normen en waarden. Nederland is geen democratie meer en met deze coronacrisis, in samenwerking met het WEF, kan het CDA ook niet functioneren als Christelijke partij volgens Bijbelse normen.

Vanaf de coronacrisis dat bleek dat het kabinet met Mark Rutte en Hugo de Jonge aan het bewind, de koers is ingeslagen van een corona dictatuur, betekent het CDA in mijn optiek Corona-Dictatuur Appèl.

De Heere Jezus heeft ook gewaarschuwd dat er valse christussen en valse profeten zouden opstaan (Mattheüs 24:24 HSV). En wat stelt het CDA dan voor als ze bij het CDA in een valse Christus (zouden) geloven? Aan hun vruchten zult zul je ze herkennen (Mattheüs 7:16 HSV).

Als ze bij het CDA écht Christelijk zijn, dan horen ze niet alleen hoorders te zijn, maar ook daders van God's Woord (Jakobus 1:22 HSV).

Niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden (Romeinen 2:13 HSV).

Ben het met je eens dat er weinig christelijks valt te ontdekken binnen het CDA. 

Ik kan mij gewoonweg niet voorstellen dat er zoveel christelijke mensen zijn die zich zo laten beetnemen? Zij zien toch ook dat een eerlijke Mona Keijzer naar huis wordt gestuurd en dat de liegende De Jonge gewoon mag blijven zitten?

Net zoals ik ook niet begrijp dat er in Nederland nog mensen zijn die op de VVD stemmen waar ze als leider de grootste leugenaar, psychopaat en vrijmetselaar hebben die ooit in dit land heeft rondgelopen. Bovendien een man die verantwoordelijk is voor de enorme schade die is toegebracht aan alle toeslagouders. 

Een liegende bedriegende vrijmetselaar die gewoon weer een nieuwe regering mag vormen.

Dit land is echt ziek.

Link naar reactie
Delen op andere sites

2 uur geleden, Watchman_Ricky zei:

Leugens komen niet alleen uit Den Haag, maar ook uit Hilversum.

Liegen is vandaag de dag de norm.

Net zoals bij George Orwell in het boek 1984 wordt alles omgedraaid

vrijheid is slavernij

Het omdraaien van dingen is een kenmerk van het satanisme.

kwaad is goed

Daar hebben wij nu mee te maken, met een overwegend satanische maatschappij

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

23 uur geleden, Sherlock zei:

Liegen is vandaag de dag de norm.

Net zoals bij George Orwell in het boek 1984 wordt alles omgedraaid

vrijheid is slavernij

Het omdraaien van dingen is een kenmerk van het satanisme.

kwaad is goed

Romeinen 1:25 HSV
Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid.

Het kwade is niet goed, maar het kwade wordt goed genoemd en het goede wordt kwaad genoemd.
Duisternis wordt voorgesteld als licht, en licht als duisternis.
Het bittere wordt voorgesteld als zoet, en zoet als bitter.

Jesaja 5:20 HSV
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis;
die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.

Het vaccinatieprogramma en het covid-paspoort zijn hier duidelijk een voorbeeld van. Vaccinatie is door Hugo de Jonge als enige uitweg benoemd, terwijl de coronavaccins niets met gezondheid te maken blijken te hebben, maar dat gevaccineerden er wel ernstig onder (kunnen) leiden; het lijden van de patiënten als gevolg van de coronavaccins wordt vervolgens weer gebagatelliseerd en zelfs ontkent.
 

23 uur geleden, Sherlock zei:

Daar hebben wij nu mee te maken, met een overwegend satanische maatschappij

Je suggestie dat we nu te maken met een overwegend satanische maatschappij is misschien wat te voorbarig; de echte ellende moet nog beginnen. Voorlopig kunnen we in Nederland nog wel even winkelen en overleven zonder het merkteken van het beest (de antichrist) uit Openbaring 13 en Openbaring 14, maar de vraag is hoe lang nog. Volgens sommigen zal het vermoedelijk niet lang meer duren voordat het zo ver, want Agenda 2030 is in volle gang. 

Een maatschappij is beperkt tot een bepaalde groep, regio of land. Als zou het in sommige landen reeds zo ver zijn dat er daar inmiddels spraken is van een satanische maatschappij, omdat de mensen daar niet meer kunnen winkelen/betalen zonder het merkteken van het beest uit Openbaring 13 en Openbaring 14, dan hoeft het nier nog niet het geval te zijn.

De ware agenda van Agenda 21 is om een één wereldregering te vestigen, wereldwijd één economisch systeem, en één religie. Wanneer het zover is dat we zonder het merkteken van het beest (dat ook wel het Covid-paspoort wordt genoemd) niet meer kunnen winkelen/betalen en/of er nog slechts één wereldreligie is (toegestaan), dan beschouw ik het het als een satanische maatschappij.

aangepast door Watchman_Ricky
Link naar reactie
Delen op andere sites

Op 14-10-2021 om 13:02, Sherlock zei:

Daar hebben wij nu mee te maken, met een overwegend satanische maatschappij

Dat er spraken is van een satanisch regime, betekent nog niet dat de maatschappij als gevolg daarvan ook satanisch is. Als de maatschappij vandaag de dag daadwerkelijk overwegend satanisch zou zijn, dan zou de concentratie aan satanische rituelen onder de bevolking in het dagelijkse leven een veel hogere concentratie hebben dan nu het geval is.

Aartsbisschop Vigano onthult satanische agenda van de paus
Aartsbisschop Vigano beweert dat de Paus een “ijverige medewerker” is van de Great Reset,
die de “afbraak van de Kerk” nastreeft om haar te vervangen door een organisatie met “vrijmetselaarsinspiratie”.

De internationale financiers vonden in de Paus niet een onafhankelijke toeschouwer, wat op zichzelf al ongehoord zou zijn, maar een ijverige collaborateur die zijn morele autoriteit gebruikt om het project van de ‘ontmanteling van de traditionele samenleving’ te ondersteunen. 

 

Binnen de kerk steunt hij het project van de vernietiging van de Kerk om haar te vervangen door een filantropische organisatie “geïnspireerd door de Vrijmetselaars”

Bron: https://dissident.one/2021/10/15/een-wereld-regering-een-religie-vaticaanse-klokkenluider-onthult-satanische-agenda/

Rutte op bezoek bij de paus
https://www.geenstijl.nl/4918372/paapjes_kijken/

paus5.jpg

Met Mark Rutte als premier is een satanisch regime dichter bij huis dan de meeste Nederlanders zich bewust zijn.

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

10 minuten geleden, Watchman_Ricky zei:

Dat er spraken is van een satanisch regime, betekent nog niet dat de maatschappij als gevolg daarvan ook satanisch is. Als de maatschappij vandaag de dag daadwerkelijk overwegend satanisch zou zijn, dan zou de concentratie aan satanische rituelen onder de bevolking in het dagelijkse leven een veel hogere concentratie hebben dan nu het geval is.

 

De satanische rituelen vinden iedere dag plaats, alleen veel mensen zien ze niet.

Kijk bijvoorbeeld naar de muziekwereld die bolstaat van de occulte symboliek en op deze manier onze jeugd al op vroege leeftijd weet te vangen. Een aantal van deze "artiesten" gaat zelfs zo ver dat ze bereid zijn om letterlijk hun ziel aan de duivel te verkopen.

De coronahoax dient meerdere doelen, maar een belangrijke daarbij is dat het tevens een occult inwijdingsritueel vormt voor de wereldbevolking. Dit ritueel is weer onderverdeeld in vier kleinere rituelen die hierna aan bod zullen komen.
 
Het occulte ritueel van het dragen van een masker.

Door het dragen van een masker doe je mee met een occult ritueel dat zegt dat jij jouw nieuwe onderdanige positie richting jouw nieuwe meesters accepteert. Ook dat je accepteert dat je door jezelf te muilkorven niet langer de waarheid kunt verspreiden of zoals sommigen zeggen, het woord van God verkondigen.

Het occulte ritueel van het handen wassen.

 
Wanneer de hele wereld in een occult ritueel de handen wast, dan staat dit symbool voor het wegwassen van de Oude Wereld Orde. Dat wil zeggen de christelijke wereld zoals die hier ooit normaal was. Het wegwassen van de Oude Orde betekent dan ook dat de Nieuwe Wereld Orde ingeluid en stevig verankerd kan worden.

Het occulte ritueel van de anderhalve meter

Deze anderhalve meter heeft meerdere redenen en betekenissen. We schreven al eerder dat dit een bekend concept is uit het Marxisme dat gebruikt wordt om verschillende sociale klassen te scheppen. De occulte betekenis van de anderhalve meter is het uiteenvallen van het lichaam van Christus op aarde, zodat dit niet langer kan functioneren als een bindende factor. 

Wie meer wil weten over de enorme haat van de sekte tegenover alles wat christelijk is, raden wij aan om dit eerdere artikel te lezen.

Het occulte ritueel van een lockdown

Dit occult ritueel symboliseert de isolatie van alles wat normaal is, omdat je op die manier "gezuiverd" kan worden van je oude manieren. Zodat je je oude status kunt opgeven ten faveure van de New World Order. Dat je je eigen "ik" kunt offeren aan de nieuwe orde en tenslotte dat je door mee te werken aan de lockdown je jezelf vrijwillig overgeeft aan de nieuwe orde en deze gehoorzaamt.


Door de eewen heen hebben rituelen een belangrijke rol gespeeld bij veranderingen. Zoals je in de volgende uitstekende video van Truthstream Media kunt zien, worden rituelen gebruikt om een oude situatie af te sluiten en degene in kwestie in te wijden in de nieuwe situatie waar deze vanaf nu mee te maken zal krijgen.

Wanneer je 12 minuten de tijd neemt om die video goed te bekijken en dan misschien nog een keer, dan begrijp je dat de satanische sekte bezig is om de coronahoax te gebruiken om de bevolking te hersenspoelen. Door ze op allerlei manieren, waaronder occulte rituelen, te herprogrammeren met het feit dat de oude wereld en de oude "ik" zal verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe wereld, hun nieuwe wereld dan wel te verstaan.

De klok tikt, nog wel.
 
 
 
 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op 15-10-2021 om 18:39, Sherlock zei:

De satanische rituelen vinden iedere dag plaats, alleen veel mensen zien ze niet.

De coronahoax dient meerdere doelen, maar een belangrijke daarbij is dat het tevens een occult inwijdingsritueel vormt voor de wereldbevolking. Dit ritueel is weer onderverdeeld in vier kleinere rituelen die hierna aan bod zullen komen.
 
Het occulte ritueel van het dragen van een masker.

Door het dragen van een masker doe je mee met een occult ritueel dat zegt dat jij jouw nieuwe onderdanige positie richting jouw nieuwe meesters accepteert. Ook dat je accepteert dat je door jezelf te muilkorven niet langer de waarheid kunt verspreiden of zoals sommigen zeggen, het woord van God verkondigen.

Het occulte ritueel van het handen wassen.

 
Wanneer de hele wereld in een occult ritueel de handen wast, dan staat dit symbool voor het wegwassen van de Oude Wereld Orde. Dat wil zeggen de christelijke wereld zoals die hier ooit normaal was. Het wegwassen van de Oude Orde betekent dan ook dat de Nieuwe Wereld Orde ingeluid en stevig verankerd kan worden.

Het occulte ritueel van de anderhalve meter

Deze anderhalve meter heeft meerdere redenen en betekenissen. We schreven al eerder dat dit een bekend concept is uit het Marxisme dat gebruikt wordt om verschillende sociale klassen te scheppen. De occulte betekenis van de anderhalve meter is het uiteenvallen van het lichaam van Christus op aarde, zodat dit niet langer kan functioneren als een bindende factor. 
 
Wie meer wil weten over de enorme haat van de sekte tegenover alles wat christelijk is, raden wij aan om dit eerdere artikel te lezen.

Het occulte ritueel van een lockdown

Dit occult ritueel symboliseert de isolatie van alles wat normaal is, omdat je op die manier "gezuiverd" kan worden van je oude manieren. Zodat je je oude status kunt opgeven ten faveure van de New World Order. Dat je je eigen "ik" kunt offeren aan de nieuwe orde en tenslotte dat je door mee te werken aan de lockdown je jezelf vrijwillig overgeeft aan de nieuwe orde en deze gehoorzaamt.


Door de eewen heen hebben rituelen een belangrijke rol gespeeld bij veranderingen. Zoals je in de volgende uitstekende video van Truthstream Media kunt zien, worden rituelen gebruikt om een oude situatie af te sluiten en degene in kwestie in te wijden in de nieuwe situatie waar deze vanaf nu mee te maken zal krijgen.

Wanneer je 12 minuten de tijd neemt om die video goed te bekijken en dan misschien nog een keer, dan begrijp je dat de satanische sekte bezig is om de coronahoax te gebruiken om de bevolking te hersenspoelen. Door ze op allerlei manieren, waaronder occulte rituelen, te herprogrammeren met het feit dat de oude wereld en de oude "ik" zal verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe wereld, hun nieuwe wereld dan wel te verstaan.

Je bovengenoemde suggesties zijn subjectief en je eigen optiek, @Sherlock, wat je blijkbaar weer van Niburu hebt aangenomen; deze suggesties komen in feiten neer op propaganda en in Bijbels perspectief zijn het leugens.

Laat ik voorop stellen dat als suggesties in de tweede persoon worden gecommuniceerd en als waarheid worden verkondigd, dat het zeer confronterend kan zijn voor de geadresseerde persoon als het tegen zijn/haar normen en waarden indruist, wat weer kan resulteren in de nodige feedback(s). 


Het Woord van God is de waarheid en draagt het hoogste gezag.
Aan God de Almachtige behoort het laatste woord.

maxresdefault.jpg

Het Woord van God is de waarheid (Joh 17:17 / Joh 8:31-32) en staat boven propaganda waarmee mensen anderen willen winnen voor hun gedachtegoed. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen (Johannes 1:17 HSV). Degenen die God als Vader hebben, die hebben Jezus Christus lief (Johannes 8:42). Degenen die uit God zijn, die horen de woorden van God; degenen die niet uit God zijn, die horen niet de woorden van God en hebben geen aandacht ervoor en begrijpen de woorden van God niet (Johannes 8:47).


De overheid is als gezagsdrager door God ingesteld, maar we hebben God meer te gehoorzamen dan mensen

Alle mensen moeten zich onderwerpen aan de gezagsdragers die door God over hen gesteld zijn en wie zich tegen het gezag van de overheid verzet, gaat tegen hetgeen in dat oor God is ingesteld, en haalt een oordeel over zich heen (Romeinen 13:1-2). De gezagsdragers waar we mee te maken hebben worden de overheid genoemd. Hoewel wij de overheid dienen te gehoorzamen, dienen we des te meer gehoorzaam te zijn naar God (Handelingen 5:27:29). Ongehoorzaamheid naar de overheid heeft in feiten alleen zin als het in overeenstemming is met meer gehoorzaamheid aan God, dan aan mensen van de overheid. Tegen het gezag van de overheid ingaan heeft Bijbels gezien alleen nut als het in zulke gevallen in samenhang is met meer gehoorzaamheid aan God dan aan mensen.

De coronamaatregelen kunnen wrang en bitter zijn. De strijd die we hebben m.b.t. de coronamaatregelen en aankomende NWO die in dit tijdperk van Corona/Covid wordt uitgerold, is niet tegen vlees en bloed (ofwel mensen), maar tegen duistere machten, en tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6:12). Als mensen tegen het gezag van de overheid ingaan, om op humanistische wijze (los van God de Almachtige) een oplossing te vinden, terwijl onze strijd niet tegen mensen is, maar tegen duistere machten van het kwaad, dan heb ik weinig hoop dat er op deze manier (humanistisch) succes zal worden geboekt.

Jezus Christus is "De Weg", "De Waarheid" en "Het Leven"; niemand komt tot God de Vader, dan door Jezus Christus (Johannes 14:6 HSV). Als het grootste deel van de mensen in deze wereld Jezus Christus verwerpt, Die de Waarheid is, dan hoeven we er niet vreemd van op te kijken dat in deze wereld de leugen regeert, en vervolgens het gros van de mensen door leugens wordt misleidt, met de consequenties die daaruit voortvloeien.
Mensen willen de liefde tot de waarheid waardoor zij gered kunnen worden niet aanvaarden en daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven (2 Tessalonicenzen 2:10-11 NBG). We kunnen met de vinger wijzen naar Mark Rutte en Huge de Jonge dat ze zich schuldig maken aan leugens, maar leugens zijn mens eigen en alle mensen kunnen zich daar schuldig aan maken (Romeinen 3:4).


Coronamaatregelen beschouwen als occulte rituelen is propaganda. Coronamaatregelen respecteren is voor Christenen gehoorzaamheid aan de gezagdragers die door God zijn ingesteld (Romeinen 13:1-2).

Als het om propaganda gaat wordt er vaak naar de overheid als schuldige gewezen, maar in feiten doet ook Niburu aan propagandaPropaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen, en Niburu is er zelf ook mee bezig. Met je bovengenoemde suggesties lijk je op een doorgeefluik van de propaganda van Niburu.

Je suggestie dat je het dragen van een (mondkapje als) masker, dat onderdanigheid symboliseert, beschouwt als meedoen met een occult ritueel, dát is jou optiek, wat jij blijkbaar voor waarheid hebt aangenomen van Niburu. Als je zonder masker de supermarkt en winkels niet meer in mag om eten te kopen, en je bij het dragen van een masker meedoet aan een occult ritueel (volgens Niburu), weerhoudt dát jou dan ervan om een masker te dragen voor je bezoek aan winkels en/of de supermarkt, of zou je liever van de honger omkomen?

Als Christen laat ik mij niet veroordelen door dat propagandeus beschreven ritueel over een (mondkapje als) masker; er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1-2 NBG), maar het betreft gehoorzaamheid aan de gezagsdragers die door God zijn ingesteld. Natuurlijk is het benauwende effect van een mondkapje niet fijn, waarbij ook de zuurstoftoevoer voor het immuunsysteem eronder kan lijden.

Het merkteken van het beest op de (rechter)hand of op het voorhoofd, dat we zonder het merkteken niet kunnen kopen/betalen (Openbaring 13:14-17), dáár heb ik als Christen bezorgd om te zijn, en niet om propagandeus beschreven occulte rituelen. Want als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van 'de wijn van God's toorn', en gepijnigd worden in vuur en zwavel, van wie de rook van z'n pijniging opstijgt tot in alle eeuwigheid (Openbaring 14:9-11).


Een lockdown is in jou optiek een occult ritueel en in mijn optiek een propagandeus beschreven ritueel

Je suggestie dat een lockdown als occult ritueel isolatie symboliseert van alles dat normaal is, dat je op die manier gezuiverd kan worden van je oude manieren en dat je door mee te werken aan de lockdown jezelf  jezelf vrijwillig overgeeft aan de nieuwe orde en deze gehoorzaamt; is jou optiek en komt neer op tunnelvisie, wat je blijkbaar weer van Niburu hebt aangenomen.

Dat een lockdown een occult ritueel symboliseert, komt voor mij het neer op een propagandeus beschreven ritueel, omdat het niets met God's woord te maken heeft en Gods Woord de waarheid is dat het allerhoogste gezag draagt. Degenen die door een lockdown van hun oude manieren gezuiverd zijn, maar niet in Jezus Christus geloven, die zijn nog steeds zondaren die in hun eigen zonden zullen sterven (Johannes 8:24). Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere (Romeinen 6:23). 

We kunnen met de vinger wijzen naar de elite en de overheid, dat die zich schuldig maken aan misdaden en overtredingen, maar alle mensen hebben gezondigd (Romeinen 3:23), en zonde komt neer op ongehoorzaam zijn naar God.


Wie de zonde doet, is uit de duivel.
Door het geloof in Jezus Christus worden we kinderen van God en worden we verlost van de zonde en de dood.

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Jezus Christus, Die de Zoon van God is, is hiertoe geopenbaard dat Hij de werken van de duivel verbreken zou; de voorwaarde om hier de vruchten van te plukken is te geloven in Jezus Christus (1 Johannes 3:8 HSV). In Jezus Christus hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving van de zonden, door Zijn bloed (Kolossenzen 1:14). Volgens God's wetboek wordt bijna alles door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats (Hebreeën 9:22). Het bloed van Jezus Christus is het bloed van het Nieuwe Verbond, dat tijdens Zijn kruising voor velen werd vergoten tot vergeving van zonden (Mattheüs 26:27-28).

Jezus Christus heeft allen die Hem hebben aangenomen en in Zijn Naam geloven macht gegeven kinderen van God te worden, die uit God geboren zijn (Johannes 1:12-13). Een ieder die uit God geboren is, die overwint de wereld; namelijk degenen die geloven dat Jezus de Zoon van God is (1 Johannes 5:4-5).


Al worden wij gedood; dóór Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars
Al worden wij als gelovigen in Jezus Christus gerekend tot slachtschapen en worden wij om God's wil de ganse dag gedood; dóór Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars (Romeinen 8:36-37). Degenen die het Woord van Jezus Christus in acht hebben genomen zullen beslist de dood niet aanschouwen tot in eeuwigheid. (Johannes 8:51). Jezus Christus is de Opstanding en het Leven; wie in Hem gelooft zal leven, ook al is hij/zij gestorven (Johannes 11:25).

aangepast door Watchman_Ricky
Link naar reactie
Delen op andere sites

1 uur geleden, Watchman_Ricky zei:

Je bovengenoemde suggesties zijn subjectief en je eigen optiek, @Sherlock, wat je blijkbaar weer van Niburu hebt aangenomen; deze suggesties komen in feiten neer op propaganda en in Bijbels perspectief zijn het leugens.

Laat ik voorop stellen dat als suggesties in de tweede persoon worden gecommuniceerd en als waarheid worden verkondigd, dat het zeer confronterend kan zijn voor de geadresseerde persoon als het tegen zijn/haar normen en waarden indruist, wat weer kan resulteren in de nodige feedback(s). 


Het Woord van God is de waarheid en draagt het hoogste gezag.
Aan God de Almachtige behoort het laatste woord.

maxresdefault.jpg

Het Woord van God is de waarheid (Joh 17:17 / Joh 8:31-32) en staat boven propaganda waarmee mensen anderen willen winnen voor hun gedachtegoed. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen (Johannes 1:17 HSV). Degenen die God als Vader hebben, die hebben Jezus Christus lief (Johannes 8:42). Degenen die uit God zijn, die horen de woorden van God; degenen die niet uit God zijn, die horen niet de woorden van God en hebben geen aandacht ervoor en begrijpen de woorden van God niet (Johannes 8:47).


De overheid is als gezagsdrager door God ingesteld, maar we hebben God meer te gehoorzamen dan mensen

Alle mensen moeten zich onderwerpen aan de gezagsdragers die door God over hen gesteld zijn en wie zich tegen het gezag van de overheid verzet, gaat tegen hetgeen in dat oor God is ingesteld, en haalt een oordeel over zich heen (Romeinen 13:1-2). De gezagsdragers waar we mee te maken hebben worden de overheid genoemd. Hoewel wij de overheid dienen te gehoorzamen, dienen we des te meer gehoorzaam te zijn naar God (Handelingen 5:27:29). Ongehoorzaamheid naar de overheid heeft in feiten alleen zin als het in overeenstemming is met meer gehoorzaamheid aan God, dan aan mensen van de overheid. Tegen het gezag van de overheid ingaan heeft Bijbels gezien alleen nut als het in zulke gevallen in samenhang is met meer gehoorzaamheid aan God dan aan mensen.

De coronamaatregelen kunnen wrang en bitter zijn. De strijd die we hebben m.b.t. de coronamaatregelen en aankomende NWO die in dit tijdperk van Corona/Covid wordt uitgerold, is niet tegen vlees en bloed (ofwel mensen), maar tegen duistere machten, en tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6:12). Als mensen tegen het gezag van de overheid ingaan, om op humanistische wijze (los van God de Almachtige) een oplossing te vinden, terwijl onze strijd niet tegen mensen is, maar tegen duistere machten van het kwaad, dan heb ik weinig hoop dat er op deze manier (humanistisch) succes zal worden geboekt.

Jezus Christus is "De Weg", "De Waarheid" en "Het Leven"; niemand komt tot God de Vader, dan door Jezus Christus (Johannes 14:6 HSV). Als het grootste deel van de mensen in deze wereld Jezus Christus verwerpt, Die de Waarheid is, dan hoeven we er niet vreemd van op te kijken dat in deze wereld de leugen regeert, en vervolgens het gros van de mensen door leugens wordt misleidt, met de consequenties die daaruit voortvloeien.
Mensen willen de liefde tot de waarheid waardoor zij gered kunnen worden niet aanvaarden en daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven (2 Tessalonicenzen 2:10-11 NBG). We kunnen met de vinger wijzen naar Mark Rutte en Huge de Jonge dat ze zich schuldig maken aan leugens, maar leugens zijn mens eigen en alle mensen kunnen zich daar schuldig aan maken (Romeinen 3:4).


Coronamaatregelen beschouwen als occulte rituelen is propaganda. Coronamaatregelen respecteren is voor Christenen gehoorzaamheid aan de gezagdragers die door God zijn ingesteld (Romeinen 13:1-2).

Als het om propaganda gaat wordt er vaak naar de overheid als schuldige gewezen, maar in feiten doet ook Niburu aan propagandaPropaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen, en Niburu is er zelf ook mee bezig. Met je bovengenoemde suggesties lijk je op een doorgeefluik van de propaganda van Niburu.

Je suggestie dat je het dragen van een (mondkapje als) masker, dat onderdanigheid symboliseert, beschouwt als meedoen met een occult ritueel, dát is jou optiek, wat jij blijkbaar voor waarheid hebt aangenomen van Niburu. Als je zonder masker de supermarkt en winkels niet meer in mag om eten te kopen, en je bij het dragen van een masker meedoet aan een occult ritueel (volgens Niburu), weerhoudt dát jou dan ervan om een masker te dragen voor je bezoek aan winkels en/of de supermarkt, of zou je liever van de honger omkomen?

Als Christen laat ik mij niet veroordelen door dat propagandeus beschreven ritueel over een (mondkapje als) masker; er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1-2 NBG), maar het betreft gehoorzaamheid aan de gezagsdragers die door God zijn ingesteld. Natuurlijk is het benauwende effect van een mondkapje niet fijn, waarbij ook de zuurstoftoevoer voor het immuunsysteem eronder kan lijden.

Het merkteken van het beest op de (rechter)hand of op het voorhoofd, dat we zonder het merkteken niet kunnen kopen/betalen (Openbaring 13:14-17), dáár heb ik als Christen bezorgd om te zijn, en niet om propagandeus beschreven occulte rituelen. Want als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van 'de wijn van God's toorn', en gepijnigd worden in vuur en zwavel, van wie de rook van z'n pijniging opstijgt tot in alle eeuwigheid (Openbaring 14:9-11).


Een lockdown is in jou optiek een occult ritueel en in mijn optiek een propagandeus beschreven ritueel

Je suggestie dat een lockdown als occult ritueel isolatie symboliseert van alles dat normaal is, dat je op die manier gezuiverd kan worden van je oude manieren en dat je door mee te werken aan de lockdown jezelf  jezelf vrijwillig overgeeft aan de nieuwe orde en deze gehoorzaamt; is jou optiek en komt neer op tunnelvisie, wat je blijkbaar weer van Niburu hebt aangenomen.

Dat een lockdown een occult ritueel symboliseert, komt voor mij het neer op een propagandeus beschreven ritueel, omdat het niets met God's woord te maken heeft en Gods Woord de waarheid is dat het allerhoogste gezag draagt. Degenen die door een lockdown van hun oude manieren gezuiverd zijn, maar niet in Jezus Christus geloven, die zijn nog steeds zondaren die in hun eigen zonden zullen sterven (Johannes 8:24). Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere (Romeinen 6:23). 

We kunnen met de vinger wijzen naar de elite en de overheid, dat die zich schuldig maken aan misdaden en overtredingen, maar alle mensen hebben gezondigd (Romeinen 3:23), en zonde komt neer op ongehoorzaam zijn naar God.


Wie de zonde doet, is uit de duivel.
Door het geloof in Jezus Christus worden we kinderen van God en worden we verlost van de zonde en de dood.

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Jezus Christus, Die de Zoon van God is, is hiertoe geopenbaard dat Hij de werken van de duivel verbreken zou; de voorwaarde om hier de vruchten van te plukken is te geloven in Jezus Christus (1 Johannes 3:8 HSV). In Jezus Christus hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving van de zonden, door Zijn bloed (Kolossenzen 1:14). Volgens God's wetboek wordt bijna alles door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats (Hebreeën 9:22). Het bloed van Jezus Christus is het bloed van het Nieuwe Verbond, dat tijdens Zijn kruising voor velen werd vergoten tot vergeving van zonden (Mattheüs 26:27-28).

Jezus Christus heeft allen die Hem hebben aangenomen en in Zijn Naam geloven macht gegeven kinderen van God te worden, die uit God geboren zijn (Johannes 1:12-13). Een ieder die uit God geboren is, die overwint de wereld; namelijk degenen die geloven dat Jezus de Zoon van God is (1 Johannes 5:4-5).


Al worden wij gedood; dóór Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars
Al worden wij als gelovigen in Jezus Christus gerekend tot slachtschapen en worden wij om God's wil de ganse dag gedood; dóór Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars (Romeinen 8:36-37). Degenen die het Woord van Jezus Christus in acht hebben genomen zullen beslist de dood niet aanschouwen tot in eeuwigheid. (Johannes 8:51). Jezus Christus is de Opstanding en het Leven; wie in Hem gelooft zal leven, ook al is hij/zij gestorven (Johannes 11:25).

Alles is subjectief.

Ook alles wat jij schrijft is subjectief. Het is jouw interpretatie van zaken.

Dat jij dan een andere mening veroordeeld als propaganda vindt ik wel heel vreemd.

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

25 minuten geleden, Pieter65 zei:

Alles is subjectief.

Ook alles wat jij schrijft is subjectief. Het is jouw interpretatie van zaken.

Dat jij dan een andere mening veroordeeld als propaganda vindt ik wel heel vreemd.

Jij bent zelf subjectief in alles wat je schrijft, en wat je schrijft zijn jou eigen interpretaties @Pieter65.

Met het oordeel waarmee je oordeelt zul je zelf worden geoordeeld en met de maat waarmee je meet zul je zelf worden gemeten. Je dient de balk eerst uit je eigen oog te halen voordat je bij een ander de splinter eruit kan halen, want anders ben je een huichelaar (Mattheüs 7:2-5).

De mensen zullen van elk nutteloos woord dat zij (zullen) spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel (Mattheüs 12:36).

Link naar reactie
Delen op andere sites

Urk; het meest Christelijke dorp van Nederland met de laagste vaccinatiegraad van het land
en amper positieve coronatesten blijft experts verbazen

800px-Urk_Joachim_Boaz-3.JPG

Corona of niet; het meest Christelijke dorp van Nederland, Urk, gaat op zondag naar de kerk: "Net nu extra belangrijk"

In Urk is het op zondag een rustdag en naar de kerk gaan. Urk als dorp met zo'n 20.000 inwoners telt maar liefst 24 kerken, die allemaal een of andere scheuring van de protestantse kerk vertegenwoordigen: gereformeerd, hervormd, vrijgemaakt, hersteld: je vindt het op Urk allemaal. Urk is dan ook hartje Bijbelgordel, de gordel van streng christelijke dorpen die van noord naar zuid door Nederland loopt, langs de dichtbevolkte randstad heen.

In de weken vóór 18 oktober 2020 kwamen de kerken in de Bijbelgordel in opspraak, nadat beelden waren uitgelekt van een kerkdienst in Staphorst, waar tot 600 mensen zonder mondmasker en luidkeels zingend bijeenkwamen. Het leidde tot vragen in het parlement en even leek het ernaar uit te zien dat kerken ook een maximum van 30 aanwezigen zouden opgelegd krijgen. Maar dat is niet gebeurd, door de grondwet: daarin staat (Artikel 6) dat "iedereen zijn levensovertuiging moet kunnen belijden." Met andere woorden: je kan eigenlijk niemand verbieden om naar de kerk te gaan. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de kerken zelf. Op de meeste plaatsen blijft dat ook beperkt tot 30 mensen, maar in de Bijbelgordel, waar heel wat hele grote kerken staan, is dat niet zo.

In de Eben Haëzerkerk kunnen zo'n 1.000 mensen binnen. Door corona worden die aantallen in Urk beperkt: niet tot 30, maar tot 250. "Er is tot nu toe geen bewijs dat kerkdiensten mee verantwoordelijk zijn voor de grote verspreiding van het virus. Ook toen we deze zomer nog meer vrijheid kregen, is het niet in de christelijke dorpen dat de besmettingsgraad toegenomen is. Hier op Urk zijn er zelfs relatief weinig besmettingen. Het is belangrijk dat de woordverkondiging kan blijven doorgaan", klinkt het in de straten van Urk. 
"Kerkdiensten zijn altijd belangrijk voor ons. Maar tegelijkertijd is het ook de plaats waar mensen mogen horen van de verlossing die er is in de Heere Jezus Christus, dat mensen genezen mogen worden van de grootste kwaal: de kwaal van de zonde, door het reinigende bloed van de Heer Jezus. Dat is zeker in een crisistijd belangrijk om te horen. Dat is een boodschap van hoop in deze moeilijke tijd", aldus Dominee A. Uitslag, Eben Haëzerkerk.

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/18/tot-250-mensen-in-nederlandse-kerken-net-nu-extra-belangrijk-o/.

Het geval van Urk, dat de kerksamenkomsten niet worden beperkt tot 30 mensen, is een duidelijk Bijbels voorbeeld van meer gehoorzaamheid aan God dan aan mensen (Handelingen 5:27:29) dat God trouw is en dat men op Hem kan rekenen overeenkomstig Zijn beloften. De Schrift zegt dat ieder die in Jezus Christus gelooft niet beschaamd zal worden (Romeinen 10:11) en Urk is er een mooi voorbeeld van.

Urk laat als het meest Christelijke dorp van Nederland verbazingwekkende resultaten zien:
 •  Gemeenschap met elkaar levert geen bewijs voor nieuwe besmettingen.
 •  De GGD trok zich terug uit Urk én heeft besloten om test- en vaccinatielocaties in het vissersdorp te sluiten.
 •  Urk met de laagste vaccinatiegraad van het land en amper positieve coronatesten blijft experts verbazen.

aangepast door Watchman_Ricky
Link naar reactie
Delen op andere sites

4 minuten geleden, Antoon zei:

Ricky ben jij de Ricky van Credible waarmee ik lekker kon kletsen, ik vind nu dat je te ver gaat, Pieter koestert net als iedereen een beetje een eigen oordeel het hoeft niet  subjectief te zijn.

Ik hoorde ooit iemand zeggen: Er zijn 7 miljard mensen op deze wereld met 7 miljard verschillende meningen.

En dat is mooi, want dat betekent dat je een hoop van elkaar kunt leren.

9 uur geleden, Watchman_Ricky zei:

Urk; het meest Christelijke dorp van Nederland met de laagste vaccinatiegraad van het land
en amper positieve coronatesten blijft experts verbazen

800px-Urk_Joachim_Boaz-3.JPG

Corona of niet; het meest Christelijke dorp van Nederland, Urk, gaat op zondag naar de kerk: "Net nu extra belangrijk"

In Urk is het op zondag een rustdag en naar de kerk gaan. Urk als dorp met zo'n 20.000 inwoners telt maar liefst 24 kerken, die allemaal een of andere scheuring van de protestantse kerk vertegenwoordigen: gereformeerd, hervormd, vrijgemaakt, hersteld: je vindt het op Urk allemaal. Urk is dan ook hartje Bijbelgordel, de gordel van streng christelijke dorpen die van noord naar zuid door Nederland loopt, langs de dichtbevolkte randstad heen.

In de weken vóór 18 oktober 2020 kwamen de kerken in de Bijbelgordel in opspraak, nadat beelden waren uitgelekt van een kerkdienst in Staphorst, waar tot 600 mensen zonder mondmasker en luidkeels zingend bijeenkwamen. Het leidde tot vragen in het parlement en even leek het ernaar uit te zien dat kerken ook een maximum van 30 aanwezigen zouden opgelegd krijgen. Maar dat is niet gebeurd, door de grondwet: daarin staat (Artikel 6) dat "iedereen zijn levensovertuiging moet kunnen belijden." Met andere woorden: je kan eigenlijk niemand verbieden om naar de kerk te gaan. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de kerken zelf. Op de meeste plaatsen blijft dat ook beperkt tot 30 mensen, maar in de Bijbelgordel, waar heel wat hele grote kerken staan, is dat niet zo.

In de Eben Haëzerkerk kunnen zo'n 1.000 mensen binnen. Door corona worden die aantallen in Urk beperkt: niet tot 30, maar tot 250. "Er is tot nu toe geen bewijs dat kerkdiensten mee verantwoordelijk zijn voor de grote verspreiding van het virus. Ook toen we deze zomer nog meer vrijheid kregen, is het niet in de christelijke dorpen dat de besmettingsgraad toegenomen is. Hier op Urk zijn er zelfs relatief weinig besmettingen. Het is belangrijk dat de woordverkondiging kan blijven doorgaan", klinkt het in de straten van Urk. 
"Kerkdiensten zijn altijd belangrijk voor ons. Maar tegelijkertijd is het ook de plaats waar mensen mogen horen van de verlossing die er is in de Heere Jezus Christus, dat mensen genezen mogen worden van de grootste kwaal: de kwaal van de zonde, door het reinigende bloed van de Heer Jezus. Dat is zeker in een crisistijd belangrijk om te horen. Dat is een boodschap van hoop in deze moeilijke tijd", aldus Dominee A. Uitslag, Eben Haëzerkerk.

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/18/tot-250-mensen-in-nederlandse-kerken-net-nu-extra-belangrijk-o/.

Het geval van Urk, dat de kerksamenkomsten niet worden beperkt tot 30 mensen, is een duidelijk Bijbels voorbeeld van meer gehoorzaamheid aan God dan aan mensen (Handelingen 5:27:29) dat God trouw is en dat men op Hem kan rekenen overeenkomstig Zijn beloften. De Schrift zegt dat ieder die in Jezus Christus gelooft niet beschaamd zal worden (Romeinen 10:11) en Urk is er een mooi voorbeeld van.

Urk laat als het meest Christelijke dorp van Nederland verbazingwekkende resultaten zien:
 •  Gemeenschap met elkaar levert geen bewijs voor nieuwe besmettingen.
 •  De GGD trok zich terug uit Urk én heeft besloten om test- en vaccinatielocaties in het vissersdorp te sluiten.
 •  Urk met de laagste vaccinatiegraad van het land en amper positieve coronatesten blijft experts verbazen.

Urk zou eigenlijk voorpaginanieuws moeten zijn over de hele wereld.

Het is een prachtig voorbeeld van hoe zaken door de media bewust worden opgeklopt. 

Ik ben laatst op een zaterdag naar Urk gereden omdat ik er nog nooit geweest was en ik wel eens wilde kijken in dit bijzondere dorp. Het was best een leuke ervaring en de moeite waard als je een keer een uitje wilt.

Ik heb goed rondgekeken, maar daar geen enkel virus kunnen ontdekken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op 15-10-2021 om 18:39, Sherlock zei:

De satanische rituelen vinden iedere dag plaats, alleen veel mensen zien ze niet.

De coronahoax dient meerdere doelen, maar een belangrijke daarbij is dat het tevens een occult inwijdingsritueel vormt voor de wereldbevolking. Dit ritueel is weer onderverdeeld in vier kleinere rituelen die hierna aan bod zullen komen.
 
Het occulte ritueel van het dragen van een masker.

Door het dragen van een masker doe je mee met een occult ritueel dat zegt dat jij jouw nieuwe onderdanige positie richting jouw nieuwe meesters accepteert. Ook dat je accepteert dat je door jezelf te muilkorven niet langer de waarheid kunt verspreiden of zoals sommigen zeggen, het woord van God verkondigen.

Het occulte ritueel van het handen wassen.

 
Wanneer de hele wereld in een occult ritueel de handen wast, dan staat dit symbool voor het wegwassen van de Oude Wereld Orde. Dat wil zeggen de christelijke wereld zoals die hier ooit normaal was. Het wegwassen van de Oude Orde betekent dan ook dat de Nieuwe Wereld Orde ingeluid en stevig verankerd kan worden.

Het occulte ritueel van de anderhalve meter

Deze anderhalve meter heeft meerdere redenen en betekenissen. We schreven al eerder dat dit een bekend concept is uit het Marxisme dat gebruikt wordt om verschillende sociale klassen te scheppen. De occulte betekenis van de anderhalve meter is het uiteenvallen van het lichaam van Christus op aarde, zodat dit niet langer kan functioneren als een bindende factor. 

Wie meer wil weten over de enorme haat van de sekte tegenover alles wat christelijk is, raden wij aan om dit eerdere artikel te lezen.

Het occulte ritueel van een lockdown

Dit occult ritueel symboliseert de isolatie van alles wat normaal is, omdat je op die manier "gezuiverd" kan worden van je oude manieren. Zodat je je oude status kunt opgeven ten faveure van de New World Order. Dat je je eigen "ik" kunt offeren aan de nieuwe orde en tenslotte dat je door mee te werken aan de lockdown je jezelf vrijwillig overgeeft aan de nieuwe orde en deze gehoorzaamt.


Door de eewen heen hebben rituelen een belangrijke rol gespeeld bij veranderingen. Zoals je in de volgende uitstekende video van Truthstream Media kunt zien, worden rituelen gebruikt om een oude situatie af te sluiten en degene in kwestie in te wijden in de nieuwe situatie waar deze vanaf nu mee te maken zal krijgen.

Wanneer je 12 minuten de tijd neemt om die video goed te bekijken en dan misschien nog een keer, dan begrijp je dat de satanische sekte bezig is om de coronahoax te gebruiken om de bevolking te hersenspoelen. Door ze op allerlei manieren, waaronder occulte rituelen, te herprogrammeren met het feit dat de oude wereld en de oude "ik" zal verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe wereld, hun nieuwe wereld dan wel te verstaan.

 

14 uur geleden, Watchman_Ricky zei:

Je bovengenoemde suggesties zijn subjectief en je eigen optiek, @Sherlock, wat je blijkbaar weer van Niburu hebt aangenomen; deze suggesties komen in feiten neer op propaganda en in Bijbels perspectief zijn het leugens.

Laat ik voorop stellen dat als suggesties in de tweede persoon worden gecommuniceerd en als waarheid worden verkondigd, dat het zeer confronterend kan zijn voor de geadresseerde persoon als het tegen zijn/haar normen en waarden indruist, wat weer kan resulteren in de nodige feedback(s).


Coronamaatregelen beschouwen als occulte rituelen is propaganda. Coronamaatregelen respecteren is voor Christenen gehoorzaamheid aan de gezagdragers die door God zijn ingesteld (Romeinen 13:1-2).

Als het om propaganda gaat wordt er vaak naar de overheid als schuldige gewezen, maar in feiten doet ook Niburu aan propagandaPropaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen, en Niburu is er zelf ook mee bezig. Met je bovengenoemde suggesties lijk je op een doorgeefluik van de propaganda van Niburu.

Je suggestie dat je het dragen van een (mondkapje als) masker, dat onderdanigheid symboliseert, beschouwt als meedoen met een occult ritueel, dát is jou optiek, wat jij blijkbaar voor waarheid hebt aangenomen van Niburu. Als je zonder masker de supermarkt en winkels niet meer in mag om eten te kopen, en je bij het dragen van een masker meedoet aan een occult ritueel (volgens Niburu), weerhoudt dát jou dan ervan om een masker te dragen voor je bezoek aan winkels en/of de supermarkt, of zou je liever van de honger omkomen?

Als Christen laat ik mij niet veroordelen door dat propagandeus beschreven ritueel over een (mondkapje als) masker; er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1-2 NBG), maar het betreft gehoorzaamheid aan de gezagsdragers die door God zijn ingesteld. Natuurlijk is het benauwende effect van een mondkapje niet fijn, waarbij ook de zuurstoftoevoer voor het immuunsysteem eronder kan lijden.

Het merkteken van het beest op de (rechter)hand of op het voorhoofd, dat we zonder het merkteken niet kunnen kopen/betalen (Openbaring 13:14-17), dáár heb ik als Christen bezorgd om te zijn, en niet om propagandeus beschreven occulte rituelen. Want als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van 'de wijn van God's toorn', en gepijnigd worden in vuur en zwavel, van wie de rook van z'n pijniging opstijgt tot in alle eeuwigheid (Openbaring 14:9-11).


Een lockdown is in jou optiek een occult ritueel en in mijn optiek een propagandeus beschreven ritueel

Je suggestie dat een lockdown als occult ritueel isolatie symboliseert van alles dat normaal is, dat je op die manier gezuiverd kan worden van je oude manieren en dat je door mee te werken aan de lockdown jezelf  jezelf vrijwillig overgeeft aan de nieuwe orde en deze gehoorzaamt; is jou optiek en komt neer op tunnelvisie, wat je blijkbaar weer van Niburu hebt aangenomen.

Dat een lockdown een occult ritueel symboliseert, komt voor mij het neer op een propagandeus beschreven ritueel, omdat het niets met God's woord te maken heeft en Gods Woord de waarheid is dat het allerhoogste gezag draagt. Degenen die door een lockdown van hun oude manieren gezuiverd zijn, maar niet in Jezus Christus geloven, die zijn nog steeds zondaren die in hun eigen zonden zullen sterven (Johannes 8:24). Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere (Romeinen 6:23). 

We kunnen met de vinger wijzen naar de elite en de overheid, dat die zich schuldig maken aan misdaden en overtredingen, maar alle mensen hebben gezondigd (Romeinen 3:23), en zonde komt neer op ongehoorzaam zijn naar God.

12 uur geleden, Pieter65 zei:

Dat jij dan een andere mening veroordeeld als propaganda vindt ik wel heel vreemd.

Ik moet toegeven dat ik iets te voorbarig was met je bovengenoemde suggesties die je als "gedachtegoed van Niburu" hebt overgenomen en hebt doorgespeeld te benoemen tot propaganda; mijn excuses daarvoor, @Sherlock

Link naar reactie
Delen op andere sites

32 minuten geleden, Antoon zei:

Ricky ben jij de Ricky van Credible waarmee ik lekker kon kletsen, ik vind nu dat je te ver gaat, Pieter koestert net als iedereen een beetje een eigen oordeel het hoeft niet  subjectief te zijn.

13 uur geleden, Pieter65 zei:

Alles is subjectief.

Ook alles wat jij schrijft is subjectief. Het is jouw interpretatie van zaken.

Ik ben inderdaad Ricky, van Credible.
Ben jij Antoon, van Credible?

Jammer van @Pieter65 voor zijn ongenuanceerde oordeel, dat hij gelijk alles als subjectief beschouwt. 😒

aangepast door Watchman_Ricky
Link naar reactie
Delen op andere sites

37 minuten geleden, Sherlock zei:

Urk zou eigenlijk voorpaginanieuws moeten zijn over de hele wereld.

Het is een prachtig voorbeeld van hoe zaken door de media bewust worden opgeklopt. 

Een mooi bericht over Urk op Euronewssource.com

Vaccination rate in Urk lowest,
Terschelling tops the chart

Urk-View-Botterharbor-normal_jpg_8278-75

 

Vaccinatiegraad op Urk het laagst,
Terschelling bovenaan de lijst

Het vissersdorp Urk heeft de laagste coronavirus vaccinatiegraad van Nederland, terwijl Terschelling de hoogste heeft, zo blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM.

Slechts één op de vijf mensen is gevaccineerd op het streng protestantse voormalige eiland Urk, waar de protesten tegen de maatregelen tegen het coronavirus tot de hevigste van het land behoorden.

Het verslag is een compilatie van het aantal 65-plussers die ten minste één vaccinatie hebben gekregen en die ermee hebben ingestemd hun gegevens te delen, en anonieme gegevens van mensen in alle andere leeftijdscategorieën die ten minste één keer door hun plaatselijke gezondheidsraad zijn gevaccineerd.

In andere steden in de Nederlandse biblebelt, zoals Neder-Betuwe, Reimerswaal en Staphorst, lag de vaccinatiegraad op het moment van de meting tussen 60% en 74%, terwijl Nunspeet op de Veluwe tussen 70% en 84% scoorde.

De Waddeneilanden hadden het hoogste percentage mensen met minstens één prik, met Terschelling aan kop met tussen de 85% en 89%.

Van de grote steden had Rotterdam het laagste percentage volledig gevaccineerden. Slechts tussen de 40% en 59% van de Rotterdammers heeft twee prikken gehad.

Iets meer dan 77% van alle volwassenen in Nederland is nu volledig gevaccineerd, terwijl 85% ten minste één prik heeft gehad. Onder tieners ligt dit percentage op 31%.

Bron: https://euronewssource.com/vaccination-rate-in-urk-lowest-terschelling-tops-the-chart/

Bericht in het Engels, vertaald met deepl.com/translator#en/nl

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

11 uur geleden, Watchman_Ricky zei:

Ik ben inderdaad Ricky, van Credible.
Ben jij Antoon, van Credible?

Jammer van @Pieter65 voor zijn ongenuanceerde oordeel, dat hij gelijk alles als subjectief beschouwt. 😒

Alles op deze wereld is subjectief.

Subjectiviteit houdt in het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van een individu, betrekking hebbend op of uitgaand van de persoonlijke zienswijze of smaak. ... Zo wordt bijvoorbeeld iets wat men uit eigen ervaring heeft meegemaakt als subjectieve ervaring aangemerkt.

Voor de één is de aarde rond en een ander de aarde plat. Voor de één is het christendom het ware geloof voor een andere is het hindoeïsme of de islam het ware geloof.

Iemand stelde ooit de vraag: Wat is de waarheid? Probeer daar maar eens antwoord op te geven zonder subjectief te zijn.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account. Leden zien geen advertenties op de site!

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...